2.1. För regional utbildningsgrupp och -kursomgång

För att kunna lägga upp en regional kursomgång i Scoutnet behöver du tillhöra din Regionala utbildningsgrupp under Scouternas folkhögskola. Klicka på fliken Översikt och sedan på Scouternas folkhögskola för att se din regionala utbildningsgrupp. Alla som tillhör en utbildningsgrupp i Scoutnet har behörighet att se alla kurser som arrangerats av gruppen sedan 2019.   

 

För att ha tillräckligt hög behörighet kring deltagare behöver du dessutom tillhöra administratörsrollen som heter Utbildningsgruppen i den Region du tillhör. Inom organisationsnivån Region ingår alla distrikt inom regionen och med behörigheten Utbildningsgrupp ser du därmed alla direktanslutna medlemmar inom regionen. Din Region hittar du under fliken Översikt och mappen Scouternas Folkhögskola.

 

2.2. För nationell utbildning/kursomgång

För att lägga upp och administrera en nationell kursomgång behöver du tillhöra gruppen Nationella utbildningar och ha behörigheten Utbildningsgrupp i alla fem Regioner.  

 

2.3. För arrangemangsledare/kurs på arrangemang

För kursteam på ett av Scouternas arrangemang som tex Blå hajk eller Familjeveckorna kommer ni inte ha kontakt med en regional utbildningsgrupp. Hör av er till Scouternas folkhögskolas administratör som stöttar med den information/hjälp ni behöver.

 

2.4. Fel behörighet

Om du inte har rätt eller tillräckligt hög behörighet för att göra det du behöver i Scoutnet, kontakta Samordnare för utbildningsgrupper, Linnea Hansson Henne: linnea.hansson.henne@scouterna.se