3.1. Kursteamet kommunicerar med sin utbildningsgrupp/administratör

Kommunicera och planera tillsammans med kursteamet om vad som gäller för just denna kursomgång. Antingen via kursomgångsformuläret som finns på Scouternas folkhögskolas hemsida, eller på annat sätt.   scouternasfolkhogskola.se/kurskatalogen-scoutnet

 

Dessa frågor behöver besvaras för att kunna lägga upp kursen så smidigt som möjligt:

 • Generellt om kursomgången: Region, typ av utbildning, eventuellt önskat namn
 • Information om kurstillfällen: antal, upplägg, plats, datum
 • Önskat datum för att öppna och stänga ansökan
 • Kring deltagare: åldersgrupper, åldersspann, max/minst antal
 • Kursansvarig(a) och övrigt kursteam
 • Deltagaravgift och eventuella förtydliganden kring dessa (obs! budget behöver godkännas av utbildningsgrupp/samordnare)
 • Specifik information till deltagare

 

3.2. Lägg upp en ny kursomgång

Detta steg kräver hög behörighet i Scoutnet och behöver göras av en regional utbildningsgrupp för regional kursomgång, och av samordningsgrupp/ideell administratör/anställd för en nationell kursomgång.

 • Gå till huvudfliken Arrangemang, klicka på Skapa nytt arrangemang.
 • Under Organiseras av, välj rätt regional utbildningsgrupp (Mitt/Norr, Stockholm, Södra, Västra, Östra) eller Nationella utbildningar. Som Ordförande väljer du dig själv eller den ansvariga inom din utbildningsgrupp.
 • Välj rätt Arrangemangsmall för din kurs.
 • Välj Kurs som Arrangemangstyp och rätt Kurstyp
  OBS! Det är viktigt att även utbildarträffar eller event får just Kurs som Arrangemangstyp, annars läses de inte in till hemsidans kurskatalog.
 • Välj ett namn på kursen Arrangemangsnamn.
 • Kurskatalogen visar många av fälten från Scoutnet på ett förutbestämt sätt. Undvik att döpa kursen med datum, månad, eller region, eftersom dessa värden syns automatiskt. 
 • Däremot kan det vara bra att lägga till ett kännetecken eller specifik plats till kursnamnet. Om det till exempel         genomförs flera Leda scouting i en region under samma tidsperiod (tex ”Leda scouting Landvetter” och ”Leda scouting Borås”), eller om en viss kurs har ett namn som används för att beskriva upplägg eller inriktning (tex ”Leda patrull Solvarg” eller ”Leda avdelning Tredelad”).
 • Ange kursdatum under Startar och Slutar. Har du en kurs som går över fler helger anger du första kursdatumet på första kurshelgen och sista kursdatumet på sista kurshelgen.
 • Beskrivning, info om Anmälan/Ansökan och Deltagare anges lättast senare i skapandet av kursen.
 • Klicka på Skapa nytt arrangemang

 

3.3. Kursomgång som går under mer än ett kalenderår

Om kursstart och -avslut är på två olika kalenderår läggs kursomgången in som vanligt i Scoutnet. Hanteringen och slutrapportering av kursomgången sker också av utbildningsgrupp/administratör/kurs-team efter att kursens avslutats, precis som för en kursomgång inom ett kalenderår.

 

Däremot måste upplägget kommuniceras med folkhögskolans administratör, folkhogskola@scouterna.se, för att rapporteringen till Folkbildningsrådet och bidragsfördelningen ska bli rätt.

 

3.4. Kursomgång som kombinerar två olika utbildningar

Om två utbildningstyper kombineras inom en kursomgång, tex Leda scouting och Redo för naturen, väljer kursteamet/utbildningsgrupp vilken utbildningsmall som passar bäst in på kursen. I namn på kurs och/eller i beskrivande text ska det sedan framgå att det är en kombination av flera utbildningar.  

 

Den sekundära utbildningen läggs till som en underaktivitet. Notera att underaktiviteter inte syns i kurskatalogen eller när deltagare anmäler sig, därför är det viktigt att båda utbildningarna finns nämnda i kursnamn- och/eller beskrivning.


 • För att lägga till en underaktivitet, klicka på knappen Alternativ, och sedan på Lägg till ny underaktivitet, aktivitet, etc.
 • Under Create a new subproject, fyll i rätt information om den sekundära utbildningen, samt utgå från rätt Arrangemangsmall (utbildningsmall).
 • Innan kursen slutrapporteras behöver deltagarna läggas till även i underaktiviteten. Utgå från underaktivitetens         startsida, lägg till deltagarna under fliken Individuellt anmälda deltagare.

 

För att få hjälp och stöd, kommunicera upplägget med folkhögskolans administratör, så att rapportering och intyg blir rätt: folkhogskola@scouterna.se

 

3.5. Stora kurshelger

För att lägga upp en stor kurshelg (tex Upplandskurserna eller Leda Väst) i Scoutnet och Kurskatalogen, kontakta Scoutnetsupporten, support@scouterna.se. På så sätt säkerställer vi att alla kurser/ pass/workshops blir underaktiviteter och att anmälan går smidigt.