4.1. Administratörsroller att använda

Det behövs max två roller per person för att få den behörighet som krävs. Det finns fem roller som ska användas och är relevanta kopplade till kurser i Scoutnet.

 • Arrangemangsansvarig 
 • Arrangemangsadministratör 
 • Kursansvarig
 • Kursledare/Utbildare
 • Kursfunktionär

 

4.2. Fördelning av administratörsroller inom kursteamet

 

Roll i kursteamet

Administratörsroll i Scoutnet

Förklaring

Kursansvarig 1

Arrangemangsansvarig och Kursansvarig

Det är bara en person, Arrangemang-sansvarig, som kan stå som ansvarig i deltagarnas CV/loggbok när kursen slutrapporteras i Scoutnet. Övriga adminstratörer syns först när någon sedan klickar på kursomgången.

Kursansvarig 2

Kursansvarig

Har samma behörighet som arrangemangsansvarig, men kommer inte synas med namn i deltagarens CV/ loggbok efter avslutad kurs, utan syns först när någon klickar in på kurs-omgången.

Övriga utbildare

Kursledare/Utbildare

Övriga kursteamet har behörighet att se delar av kursen i Scoutnet. Om en utbildare/funktionär behöver ta del av mer information om kursens deltagare kan denne även få rollen som Arrangemangsadministratör.

Övriga funktionärer (tex matlag)

Kursfunktionär

Övriga kursteamet har behörighet att se delar av kursen i Scoutnet. Om en utbildare/funktionär behöver ta del av mer information om kursens deltagare kan denne även få rollen som Arrangemangsadministratör.

Administratör utbildningsgrupp som ej ingår i teamet

Arrangemangsadministratör.

Arrangemangsadministratören har samma behörighet som Arrangemangsansvarig/Kursansvarig kring kursen.

 

4.3. Lägg till kursansvarig/team som administratör

Detta steg kräver hög behörighet i Scoutnet och behöver göras av en regional utbildningsgrupp för regional kursomgång, och av samordningsgrupp/ideell administratör/anställd för en nationell kursomgång.

 • Utgå från kursens startsida genom att trycka på kursnamnet. Klicka på fliken Arrangemangsteam.
 • Klicka på + Lägg till medlem i arrangemangsteamet. En ny ruta öppnar sig.
 • Skriv in medlemsnumret eller sök på personens namn. Den som ingår i en regional utbildnings-grupp har behörighet att se alla medlemmar i direktanslutna scoutkårer inom sin region. Du som administrerar en nationell kurs har behörighet att se alla direktanslutna medlemmar.
 • Välj rätt roll i rullistan enligt beskrivningen ovan.
 • Minst en person ur kursteamet ska läggas till innan kursen publiceras. Om du vet fler personer som ingår i kursteamet kan du lägga till dem här också.
 • Personerna i kursteamet kommer nu få en inbjudan per mejl att tacka ja till att bli kursadministratör. Utbildaren går till länken och klickar i den gröna bocken för att godkänna rollen. Om mottagaren inte hittar sitt mejl finns samma inbjudan här: https://www.scoutnet.se/member/list/pending/roles

 

4.4 Ändra från Arrangemangsansvarig till -administratör

Den som lägger upp en kursomgång blir automatiskt Arrangemangsansvarig. Om du inte själv ingår i kursteamet behöver du ändra din egen roll till Arrangemangsadministratör.

 • Klicka på fliken Arrangemangsteam. Klicka på symbolen vid ditt namn som ser ut som en penna och ett anteckningsblock, med popup-texten Redigera medlemskap i avdelning.
 • Klicka på krysset bredvid rollen som ska tas bort.
 • Lägg till rollen som Arrangemangsadministratör från listan.
 • Klicka på Spara funktioner.
 • Om du behöver ändra fler administratörsroller under kursens gång gör du det på samma sätt.

 

 

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

 

4.5. Kursteamet anmäler sig till kursen

Alla i kursteamet behöver anmäla sig till kursen. Detta för att det ska bli rätt i Folkhögskolans rapportering till Folkbildningsrådet. Utbildare anmäler sig via samma länk som deltagare, men väljer valet Jag ingår i kursteamet som finns förinställt i kursmallarna i Scoutnet. Detta val kopplas direkt till kursteamets avgift (0,00 SEK). Det är viktigt att göra rätt i detta steg för att underlätta för kursteam, utbildningsgrupp och administratör!

 

Notera att detta kan göras först efter att kursen skapats i Scoutnet och anmälan öppnats.

 

4.6. Utbildare från samverkansorganisation

Utbildare från Nykterhetsrörelsens scoutförbund eller Equmenia behöver också anmäla sig i Scoutnet, via ett gästkonto. Obs! Har du redan ett gästkonto använder du samma konto – skapa inte ett nytt. Om du är osäker på om du har ett gästkonto eller inte så kan du höra av dig till supporten på scoutnet@scouterna.se

 

4.7. Viktigt att det blir rätt

Obs! Dubbelkolla alltid, särskilt innan slutrapportering, att kursteamet både är anmält som kursteam (Avgift = 0,00 SEK, under Individuellt anmälda deltagare) och har fått rätt behörighet (Registreras rätt, under Arrangemangsteam).

 

Att hela kursteamet anmäler sig till kursen är viktigt för att:

 • Matpreferenser och personliga behov ska vara samlade på ett ställe för hela kursteamet. Om det skulle uppstå en krissituation på plats
 • Kursansvarig ska ha behörighet att redigera roller inom kursteamet.
 • Det ska bli rätt i rapportering till Folkbildningsrådet.

 

Att hela kursteamet och kontaktperson från utbildningsgrupp har rätt administratörsroller är viktigt för att:[ED2] 

 • Statistik i Scoutnet (funktioner kring rollhistorik/listor på utbildare kommer utvecklas framåt)
 • Rätt namn på kursansvarig (Arrangemangsansvarig) i deltagarnas CV-flik i Scoutnet
 • Det är lättare i slutrapportering.
 • Det ska bli rätt i rapportering till Folkbildningsrådet.