Gå till kursens startsida om du inte redan är där. Klicka på knappen Alternativ och sedan på Redigera arrangemangsinställningar. På fliken Grundläggande information kommer det mesta läggas till som lyfts in och syns i Kurskatalogen.

 

5.1. Region och Kurslängd

 • Välj rätt Region.
 • Välj Schedule type (heter Kurslängd i Kurskatalogen) till exempel: En dag, En helg eller Flera tillfällen.

 

5.2. Datum

 • Välj Start- och slutdatum. Detta intervall visar hur länge kursen är synlig i kurskatalogen. Välj datum då kursen ska publiceras (ofta dagens datum om kursen publiceras direkt) och datum då kursen avslutas.
 • Välj Publicerade datum. Detta intervall visas i Kurskatalogen som själva tiden för kursomgången. Fyll i första dagen på första kurstillfället och sista dagen på sista kurstillfället.  
 • En kursomgång kan alltså visas innan den.

 

5.3. Ingress

 • Ingress är den text som i Kurskatalogen syns direkt under rubriken. Ingressen är förinställd via kursmallen, men går att redigera. Se till att texten inte blir för lång.

 

 

5.4. Beskrivning

 • Beskrivning är all den text som i Kurskatalogen finns under rubriken Om kursen. Här skriver ni som utbildningsgrupp eller kursteam den mesta av informationen om kursomgången och utbildningen.
 • I Kurskatalogen kommer även knappen Läs mer om utbildningen synas, som leder till den generella beskrivningen av utbildningen på hemsidan. Du hittar beskrivningarna av utbildningarna på scouternasfolkhogskola.se/scoututbildningar. Därifrån går det även att kopiera information till beskrivningen, om kursteamet vill göra det lättare för deltagare att ha mer information på ett ställe.
 • Underrubrik: För att göra en snygg underrubrik använd kodningen: [h3]Namn på underrubrik[/h3]. Några underrubriker är förinställda i kursmallarna.
 • Kursplats: Det är viktigt att platser för kurstillfällen framkommer i text i beskrivningen. Att lägga till plats genom kartfunktionen (se punkten Kursplats på karta) fungerar i nuläget (januari 2022) bara för Scouternas      arrangemangskalender, men överförs inte till Scouternas folkhögskolas kurskatalog.

 

5.5. Spara ändringar

 • Glöm inte klicka på Spara ändringar. Om det blinkar till i rött betyder det att ett obligatoriskt värde inte har fyllts i. Hitta felet för att kunna spara.

 

5.6. Kurskontaktpersoner

 • Välj Kurskontaktpersoner. De kommer i Kurskatalogen stå under Kursansvariga. Det går att välja två personer.
 • För att välja kontaktpersoner behövs en administratörsroll inom kursen (se ovan).
 • Det går i detta läge att redigera Titel, Telefon, E-post och Presentation av dig själv.
 • Fotot som kan visas är direkt kopplat till personens profil i Scoutnet, och kan inte redigeras på kurssidan, utan bara av individen själv. Se därför till att utbildares foton är uppdaterade och uppmana fler att ändra i Scoutnet.

5.7. Arrangemangsbild

Alla kursomgångar måste ha en Arrangemangsbild. Den kommer synas i alla sammanhang som rör kursen.

 • Lägg till en arrangemangsbild genom att trycka på Välj fil. Klicka på Skicka för att ladda upp bilden
 • Du kan antingen använda dig av ett foto från bildbanken som utbildningsgrupper/administratörer har tillgång till, eller en bild från tidigare kursomgång. I det senare fallet är det viktigt att det funnits samtycke enligt GDPR.