Ett längre dokument kring Registerutdrag för Scouternas folkhögskola finns tillgängligt för anställda och ideella arbetsgrupper. 

 

För de utbildningar som vänder sig till yngre deltagare behöver utbildare/vuxna deltagare visa upp registerutdrag. Inom Scouternas folkhögskola blir det relevant för utbildningarna Leda patrull, Frilufts-ledarkursernas hajkdel, samt övrig kurs där utbildare också utgör också utgör rollen som ledare, tex Leda scouting med utmanarscouter som deltagargrupp.

 

Före kursstart ansvarar kursansvarig för att kontrollera att aktuella utbildare/deltagare är ”grönmarkerade” i Scoutnet. Respektive regional utbildningsgrupp eller Samordnare för utbildningsgrupper kontrollerar kursansvarigs utdrag. Kursansvarig ansvarar för att personer som inte uppfyller kravet Kursansvarig ansvarar för att personer som inte uppfyller kravet nekas att utbilda/hålla i pass för scouter på kursen.

 

  • Om du är på kursens startsida, klicka på knappen Alternativ och sedan på Redigera arrangemangsinställningar. Under fliken Avgifter, Deltagaravgifter hittar du inställningar för Registerutdrag.
  • Redigera raden för kursteamets avgift. Under Registerutdrag välj Arrangemang. Nu kommer kursteamet behöva visa registerutdrag kopplade till aktuell kursomgång. I mallen för Leda patrull är detta val förinställt.  
  • Klicka på Spara.

 

För frågor, kontakta folkhögskolans administratör, folkhogskola@scouterna.se.

Tolkar gulmarkeringen som att det kommer synkas/hänvisas till riktlinjerna på samma ämne.