Om du är på kursens startsida, klicka på knappen Alternativ och sedan på Redigera arrangemangsinställningar.

  • Under fliken E-postinställningar skriver du det bekräftelsemejl som den ansökande deltagaren får när den anmält sig.
  • Det finns en kort mejltext i kursmallen som gärna får redigeras av er som utbildningsgrupp/ administratör eller kursteam. Det är viktigt att det framgår här att anmälan inte betyder att personen är antagen till kursen.
  • Säkerställ att Status är inställd på Aktiv.
  • Klicka på Skicka för att spara.