12.1. Publicering/uppdateringar till Kurskatalog

Detta steg kräver hög behörighet i Scoutnet och behöver göras av en regional utbildningsgrupp för regional kursomgång, och av samordningsgrupp/ideell administratör eller anställd för en nationell kursomgång.

 

För att en kurs ska synas i kurskatalogen på nya hemsidan måste den vara publicerad från Scoutnet. Det går att publicera en kurs innan ansökan öppnar om ni vill att informationen ska finnas tillgänglig.

  • På kursens startsida, klicka på knappen Alternativ och välj Publicera.
  • (Januari 2022) Obs – denna funktion är ännu inte tillgänglig för ideella inom Scouternas folk-högskola. Mejla Samordnare för utbildningsgrupper linnea.hansson.henne@scouterna.se när en kurs är redo att publiceras.
  • Det tar ungefär en timme innan kursen syns i Kurskatalogen på Scouternas folkhögskolas hemsida.

 

12.2. Ändringar och uppdateringar

Löpande uppdateringar och ändringar om kursen görs direkt i Scoutnet. Dessa kan göras av både kursteam och utbildningsgrupp/administratörsroller.

 

12.3. Ingen förhandsgranskning

Det går inte att förhandsgranska för att se hur en kurs kommer se ut i Kurskatalogen från Scoutnet. Däremot kan kursens startsida på fliken Arrangemangsdetaljer ge en föraning om hur det kommer se ut. Här ska underrubriker, arrangemangsbild och kurskontaktpersoner vara synliga för att det ska bli rätt i kurskatalogen.

 

12.4. Ta bort kursomgången från kurskatalogen

En kursomgång försvinner automatiskt från kurskatalogen när sista angivna kursdagen varit. Alla pågående kurser ligger i katalogen.

 

  • För att aktivt avpublicera kursen, gå till kursens startsida. Klicka på knappen Alternativ och välj Avpublicera kurs.
  • (Januari 2022) Obs – denna funktion är ännu inte tillgänglig för ideella inom Scouternas folkhögskola. Mejla Samordnare för utbildningsgrupper linnea.hansson.henne@scouterna.se när en kurs är redo att publiceras.