15.1. En medlem lyckas inte ansöka till kursen i Scoutnet

Om en blivande deltagare inte kan ansöka sig till en kurs och inte lyckas logga in i Scoutnet, hänvisa dem i första hand till Medlemsregistreraren i personens scoutkår. I andra hand till Scoutnetsupporten, support@scouterna.se

15.2. Deltagare från samverkansorganisation eller extern

Samverkansorganisationernas medlemmar kan och ska ansöka till kursen i Scoutnet. Ansökan görs på samma sätt, oavsett om en person inte alls är medlem i Scouterna eller är medlem i NSF eller Equmenia. De skapar då ett gästkonto i Scoutnet om de inte redan har ett sådant sedan tidigare.

Obs! Om någon redan har ett gästkonto används samma konto – skapa inte ett nytt. Om du är osäker på om du har ett gästkonto eller inte, hör av dig till scoutnet-supporten, support@scouterna.se 

 

15.3. Meddela deltagare om antagning

Det är kursteamet som har mandat att avgöra om personer ska antas till kursomgången eller inte. Glöm inte meddela om deltagare blivit antagna efter att sista ansökningsdagen! Detta är också ett bra tillfälle att informera detaljer om kursen, om något ändrats sedan ansökningen öppnade.

 

15.4. Ta bort icke antagna personer

Det är kursteamet som har mandat att avgöra om personer ska antas till kursomgången eller inte.

  • Meddela personer som inte fått en plats på kursen.
  • Radera personerna från listan under fliken Individuellt anmälda deltagare.