Alla kurser som anordnas i Scouternas folkhögskolas regi måste rapporteras till Folkbildningsrådet. För utbildningarna på Ledarskapsön finns allt underlag för rapportering i Scoutnet, därför är det viktigt att det blir rätt i Scoutnet inför att kursomgångar slutrapporteras. Därefter rapporteras genomförda kurser till Folkbildningsrådet av folkhögskolans administratör.

 

18.1 Om alla deltagare har slutfört kursen (Checka ut)

För att bli godkänd av Scouternas folkhögskola och få intyg behöver kursdeltagaren delta på hela kursen. Kontrollera gärna igen att ni inte godkänner kursteamet. Här kan ni fånga upp om något blivit fel tidigare. (Se punkten Administratörsroller kopplade till kursomgång för stöd)[ED1] 

 

 • Kontrollera att deltagarlistan under fliken Individuellt anmälda deltagare stämmer överens med verkligheten, att alla deltagare och hela kursteamet finns med, samt att deltagaravgifter/kursteamsavgift (0,00 SEK) stämmer.
 • Kontrollera att alla i kursteamet finns med samt att administratörsroller stämmer under fliken Arrangemangsteam.
 • Gå till fliken Incheckning/närvaro.
 • Klicka på knappen Alla har slutfört, men hoppa över teamet.

 

 

 

18.2. Om några deltagare inte slutfört kursen (Checka ut)

För att bli godkänd av Scouternas folkhögskola och få intyg behöver kursdeltagaren delta på hela kursen. Om så inte är fallet behöver vi skilja på rapportering till Folkbildningsrådet, intyg (slutförande av kursen) och fakturering.

 • För att bli rapporterad till Folkbildningsrådet behöver kursdeltagaren delta mer än 50% av kursen.
 • För att bli godkänd av Scouternas folkhögskola och få intyg behöver kursdeltagaren delta aktivt på 100% av kursen.
 • Faktura skickas till den som deltagit (oavsett hur mycket) eller som inte dök upp på kursen utan att ha avanmält sig i tid och/eller utan giltig anledning.

 • Om du inte redan har avanmält deltagare som inte deltog, med giltiga skäl, ta bort/avanmäl dem från deltagarlistan Individuellt anmälda deltagare, genom att klicka på det röda krysset på personens rad.
 • Kontrollera att alla i kursteamet finns med samt att administratörsroller stämmer under fliken Arrangemangsteam.
 • Gå till fliken Incheckning/närvaro. Klicka på knappen Några har inte slutfört.
 • Om deltagarna inte redan är incheckade, klicka på den gröna knappen Checka in bredvid deras namn för att göra det. Det går även att checka in alla samtidigt.
 • Klicka på den röda knappen Checka ut för alla deltagare, inklusive kursteam. Det går att checka ut alla samtidigt genom att klicka på valet Alla längst ned.   
 • För valen Deltog och Kursen har slutförts Ja/Nej följ instruktionerna enligt tabellen nedan.
 • För kursteamet ska Deltog vara ikryssat och Kursen har slutförts stå på Nej.

 

18.3. Uppdatera CV:n

 • Säkerställ att alla deltagare och kursteam är utcheckade enligt ovan, samt att alla roller för kursteamet stämmer under fliken Arrangemangsteam.
 • På fliken Incheckning/närvaro, klicka på knappen Uppdatera CV:n. Alla deltagare som slutfört kursen får nu sina CV:n i Scoutnet uppdaterade med kursdetaljerna.   

 

18.4. Slutrapportera kurs

 • Gå till kursens startsida. Klicka på knappen Alternativ och välj Slutrapportera kurs. Ett hänglås dyker upp vid sidan av kursens rubrik.

Rapporteringen av kursen är nu klar och hanteras för rapportering och fakturering av folkhögskolans administratör.