19.1. Få intyg i förväg

Om kursteamet önskar få intygen i förväg för att kunna dela ut på plats, kontakta kursadministrationen på folkhogskola@scouterna.se minst två veckor före kursen då intygen ska delas ut. I mailet behöver du uppge: Vilken kursomgång det gäller och till vilken adress intygen ska postas. Intyg skrivs ut till alla som är anmälda till kursen i Scoutnet om inget annat uppges/önskas.

 

19.2. Intyg efter kursen

Om intyg inte delas ut på kursen kommer Scouternas folkhögskolas administratör automatiskt skicka ut intyg efter avslutad kurs, i samband med fakturering.

 

19.3. Fakturering

När kursen är Slutrapporterad fakturerar Scouternas folkhögskola deltagarna, fakturan skickas i pappers-form till deltagaren eller dennes kår/distrikt beroende på vad deltagaren fyllt i vid ansökan. Faktura-underlaget finns kopplat till kursen i Scoutnet. Det är kursansvarig som ansvarar för att uppgifter om deltagande och deltagaravgift stämmer innan slutrapportering av kursen.

 

Kursomgångar inom Nationella utbildningar faktureras i vissa fall innan kursstart. Regionala utbildningar faktureras i efterhand. Undantag kan göras om kursen löper över lång tid/över årsskiftet och har en hög deltagaravgift.   

 

Frågor om fakturering hanteras av Scouternas folkhögskolas administratör, folkhogskola@scouterna.se