En Världsscoutjamboree är ett gigantiskt fredsläger för hela världen. Självklart arbetar både den svenska planeringsorganisationen, den Koreanska värdorganisationen och Världsscoutorganisationen för att det skall genomföras så tryggt som möjligt. Världsscoutorganisationen (WOSM) och den Koreanska Scoutorganisationen för en löpande dialog om de frågorna, både mellan de som praktiskt planerar och på strategisk styrelsenivå.


Världsläget medför att vi måste vara beredda på att det kan ske ändringar i planeringen av Världsscoutjamboreen. Vi följer utvecklingen löpande. Att det pågår krig i världen betyder inte att Sverige per automatik inte kommer delta i Jamboreen. Det görs löpande riskanalyser och avvägningar beroende på hur läget är och hur det kan komma att utvecklas framåt. I tider av krig behövs Världsscoutjamboreer och möten där unga från världens alla länder får möjlighet att ses och tillsammans arbeta för fred.