Det nya stora den här gången är introduktionen av en funktion för Frequently-asked-questions, FaQ (vanliga frågor) som även kan användas för andra informationsbehov. Inkluderat är även ett par mindre uppdateringar som finns uppradade nedan.


Funktion för FaQ (vanliga frågor)

FaQ funktionen kan framförallt användas för att på ett lättare sätt kunna skriva ut frågor och svar på en sida. Men komponenten kan också användas för andra informationsbehov, exempelvis för rollbeskrivningar eller för sökannonser. Den nya komponenten ger dig möjlighet att skapa upp kort med text som går att fälla ut. I huvudmenyn finns nu alternativet 'Frågor'. Här kan du skapa kategorier för frågorna, samt skapa upp frågorna som skall visas.


För att lägga till dessa på en sida så väljer du sidkomponenten dragspel. Sen kan du välja att visa ut utvalda frågor, eller en kategori av frågor. Du kan även lägga till en titel och beskrivning på komponenten.


iFrames

Tidigare har iFrames varit begränsade i höjd när du lagt in dom på en sida, detta är nu borttaget.


Delning via sociala medier

Funktionen för delning via sociala medier som finns på sidor och artiklar är nu uppdaterad, där alternativet för att dela via Google+ nu är borttaget. Det går även att stänga av delningsfunktionen för hela siten. Detta görs under Temainställningar > Allmänt > Stäng av delningsikoner


Möjlighet att ladda upp uppdaterade mediafiler

Nu kan du ladda upp en ny version av exempelvis ett dokument i mediabiblioteket, utan att behöva ta bort den tidigare mediafilen och sedan ladda upp en ny.


Tydligare dokumentvisning

Du kan nu lägga till flera sidkomponenter för att visa ut filer och kategorier av filer på en sida, och även ge dessa separata titlar för att 


Förundersökning för att höja prestandan på kårwebben

Installationen av kårwebbarna har vuxit och är idag både stor och tung, detta har medfört allt längre laddningstider. Vi håller nu på att kolla på hur vi kan optimera installationen, och sänka laddningstiderna.