Antagningsbeskeden för ledare började skickas ut den 16 maj 2022. Beskeden skickas ut löpande.


Det har varit ett enormt gensvar från ledare runt om i landet som vill åka som avdelningsledare. Det är fantastiskt att se vilket stort engagemang det finns och vi tackar för alla ansökningar. 


Ansökningarna visar på att vi har oerhört många kompetenta ledare, tyvärr kan vi inte erbjuda alla en plats då vi har fått in fler ansökningar än det ledarbehov som vi har. Alla ansökningar har gåtts igenom och alla personer som har ansökt har intervjuats. 


Vi är nu inne i en process att se över behoven och att sätta ihop ledarteam. Vi bygger ledarteam som tillsammans skapar bästa förutsättningar att möta scouterna och ge dem sin hittills bästa scoutupplevelse. Det är ett manuellt arbete som tar tid eftersom vi vill göra allt vi kan för att ge alla, såväl vuxna som ungdomar, en så bra och trygg upplevelse som möjligt. Vi arbetar så snabbt vi kan och skickar ut beskeden löpande.