Kontingenten använder sig av plattformen “Discord” för att kommunicera. Alla har fått en inbjudan till kontingentens server via mejl.


Informationen på Discord kommer att vara samma såväl som kompletterande till den information som finns på hemsidan eller skickas till dig via epost.


I Discord kommer det att finnas möjlighet att kontakta andra IST i kontingenten.