Kontingenten anordnar en rundresa för IST som är under 26 år. Det är endast de som är under 26 år som har möjlighet att välja detta alternativ eftersom alla upp till och med 25 år omfattas av Scouternas program. I denna åldersgrupp främst Roverprogrammet.