Alla IST kommer att bli indelade i patruller. Patrullindelningen är ett sätt att administrera nästan 400 IST. Det är också ett sätt att skapa en struktur där vi jobbar enligt scoutmetoden med den lilla gruppen. En patrulledare kan hålla kontakt med sina patrullmedlemmar varje dag under upplevelsen. Patrulledaren kan meddela IST-supporten hur dennes patrullmedlemmar mår eller att de fått och tagit del av information som vi skickat ut.  

 

De IST som åker med på kontingentens IST-rundresa kommer att bli indelade i patruller av IST-supporten. Dessa patruller är för att ni ska få rätt information inför och under resan. Programmet under rundresan kommer att genomföras och aktiviteter bokas baserat på dessa patruller.  

Indelningen kommer vi att göra så fort det är möjligt, med hänsyn taget till när vi har bekräftad information om flygbiljetter, aktiviteter och boende i Korea.

 

Vi strävar efter att dela in er i patruller efter era önskemål. Önskemål om patrullmedlemmar skickas till IST-supporten via mejl.

 

De IST som inte åker med kontingentens rundresa kommer att bli indelade i patruller för enklare koordinering under jamboreen. De behöver inte resa med sina patruller och kan om de vill koordinera samåkning på Discord.