De IST som inte har rundresa bokar sina egna resor och kan göra det redan nu. Det finns inga krav på att man reser tillsammans i en patrull. Är ni några som redan nu vet att ni vill åka tillsammans så meddela oss det via mejl. Ni kan använda den avsedda kanalen i discord för att knyta kontakter med varandra.