Det är många länder som blandar, primärt i Europa och Nordamerika.