Ca 240 personer under 26.


Åldersfördelning för de över 25 år:

26-30: 42

31-40: 32

41-50: 26

51-60: 33

61-70: 7

71+: 2