Vi är del av samma kontingent och som IST har man möjlighet att delvis välja hur mycket man vill vara med. Som exempel kan man stötta en avdelning och hjälpa till med deras förträffar etc. Att vi är en och samma kontingent betyder också att vi får samma profilpaket och att vårt tema “Min röst - din röst” är gemensamt.