Ja, vi planerar för att IST ska ges möjlighet att kopplas ihop med avdelningar för att hjälpa till på deras förträffar. 

Mer information om detta kommer i Discord.