Vi återkommer med information om detta. Det kommer att finns möjlighet att förvara läkemedel kylt på lägerområdet. För dig som IST, meddela stina.alm@scouterna.se att du har behov av kylförvaring så kommer vi att se till att du får aktuell information.