Ett utdrag från polisens register som visar om man har dömts för vissa brott eller inte. 


Belastningsregisterutdraget ska vara  max ett år gammalt när man visar upp det för den som kontrollerar det. Det finns ett giltighetsdatum på utdraget.


Om det inte finns något brott som ska redovisas i belastningsregisterutdraget så får man ett utdrag där det står ”I belastningsregistret finns inga uppgifter att redovisa” och det är det vi tittar på.

 

Via polisens hemsida når du deras e-tjänster där du kan begära ett utdrag. Här finns alternativet "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg", det är det som ska användas.


För den svenska kontingentens deltagande i WSJ2023 ska man visa belastningsregisterutdrag även om det är noterat i Scoutnet.


Belastningsregisterutdraget ska visas upp vid personligt möte eller videomöte. Du kan ta kontakt för att boka ett videomöte med någon av oss i IST-support där du, eller den som har ditt utdrag, kan visa upp det. Alternativet är att du ser till att få det skickat   till dig så att du kan ta med det på den fysiska förträffen i januari.

 

Om du är skriven i Sverige men inte svensk medborgare så kan du utan problem beställa belastningsregisterutdrag genom polisens hemsida om du har ett svenskt personnummer.

 

Om man är varaktigt boende utomlands och inte bara tillfälligt vistas utomlands så ska man också visa belastningsregister från sitt boendeland.