Ja. 

Den koreanska jamboreeorganisationen planerar att göra kursen tillgänglig tidigast januari 2023.