Du som vill stå på reservlistan förbinder dig inte till någonting. Om du efter att ha skrivit upp dig på reservlistan skulle vilja stryka dig eller om du inte är intresserad längre när ett eventuellt erbjudande om plats kommer så kan du tacka nej eller höra av dig så tar vi bort dig från listan. Reservlistan gäller för dig som deltagare (ej ledare eller IST).


Du ansöker en plats genom att maila wsj2023@scouterna.se med ämnesrad ”Reservlista” och ange:

  • Scoutens namn 
  • Vilken scoutkår scouten tillhör
  • Bostadsort 
  • Mailadress och telefonnummer till målsman om reservplats blir aktuell

Om du som står på reservlistan får ett erbjudande att ansöka om plats kommer du fylla i ett formulär med uppgifter som behövs för att genomföra arrangemanget. Du kommer också behöva godkänna kontingentens villkor.

Om du blir antagen kommer du kunna teckna en avbeställningsförsäkring genom Svedea. Försäkringen kostar 1 495 kronor och gäller för de avbeställningskostnader som du drabbas av om en köpt biljett (för resa eller arrangemang) avbokas på grund av olycksfall eller oförutsedd naturkatastrof. Du kan läsa mer om försäkringen i produktbladet.

Om du får en plats förbinder du dig att betala hela arrangemangsavgiften. Avgiften är på 35 600 kr med ett tillägg på upptill 10 %, dvs. maximalt 39 160 kr. Det spelar ingen roll när du satt upp dig på reservlistan för att få ett erbjudande om att ansöka utan vi matchar var avdelning finns i landet mot den eller de på reservlistan som bor i närheten.