Nu kan ni använda Scoutnet för att hantera avdelningarnas mötesnärvaro.

Börja med att gå in å Arrangemang.Där väljer du Skapa arrangemang.

Arrangör: Välj avdelning under arrangör (OBS! Viktigt att välja rätt avdelning)

Mall: Lämnar du utan val.

Arrangemangstyp: Möte

Ledare: Avdelningsledare/Ansvarig ledare
Arrangemangsnamn: T ex Äventyrarmöte eller Avdelningens namn och möte
Ingress: Här kan ni skriva en kort beskrivande text om ni vill.

Startdatum: Första datumet för terminen

Slutdatum: Samma som ovan
Ni ska även lägga till klockslag för möte

Upprepa: Här väljer ni hur ofta mötet är, vilken veckodag och när terminen slutar.

Lägg till plats: Den plats ni oftast träffas på, t ex scoutlokalen.
Alternativ för registrering: Välj Enkel anmälan (ja/nej)Nu när medlemmen loggar in så möts den av en fråga på förstasidan om den kommer på nästa möte eller inte.

Det är naturligtvis helt frivilligt att använda sig av den funktionen.


Registrera närvaro

När väl ni står där på scoutmötet en veckokväll så kan ledaren registrera närvaro. Tryck på Registrera närvaro.


Markera de medlemmar som har deltagit och tryck sen på Godkänn.

Vad finns inte ännu men är på gång?

  • En rapport för att se närvaron (på gång inom kort)
  • Koppling till diverse kommunala bidragsystem (beroende på av kommunernas leverantörer).