Riksdagen har beslutat om ett elstöd till företag. Som företag räknas exempelvis enskilda näringsidkare, aktiebolag, stiftelser och föreningar. Det betyder att exempelvis scoutkårer, scoutdistrikt och stiftelser som äger scoutlokaler eller scoutstugor med eget elabonnemang kan söka elstöd.

 

Utbetalning av elstöd hanteras av Skatteverket och det är också Skatteverket som har all information om vad som gäller. Vi rekommenderar därför att ta del av all information som Skatteverket har på sin webbplats. Läs mer på https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag

 

För att få del av elstödet behöver man ansöka. Ansökan öppnar den 30 maj och stänger 25 september 2023. Scoutkåren har alltså sommaren på sig.

 

Ta först reda på om ni kan ansöka om elstöd. Läs mer på Skatteverkets webbplats, se länk ovan. Om ni är osäkra är rekommendationen att ni ändå ansöker och sen avvaktar om ni får bifall eller avslag på ansökan. Exempelvis fastprisavtal och om uttagspunkten är utanför elområde 3 och 4 (dvs norr om Gävle-Dalarna) kan göra att ni inte är berättigade till elstöd.

 

Om ni bestämt er för att ansöka görs detta i Skatteverkets e-tjänst (se länk). Har scoutkåren redan en person som kan logga in på Mina Sidor i kårens namn (behörigheten ”Firmatecknare”), gör ni registreringen av ombud på webben. I annat fall måste ni anmäla ett ombud som kan ansöka om elstöd. Sådan anmälan görs på blankett (SKV 8025) som nås genom länken ovan. Ni måste bilägga ett protokoll som visar vem som är behörig företrädare för föreningen/stiftelsen. Det kan exempelvis vara ett protokoll från ett konstituerande styrelsemöte. 

 

När registreringen av ombud är klar, kan den personen logga in och göra ansökan om elstöd. Om ni beviljas elstöd utbetalas de till ert anmälda mottagarkonto via skattekontot. Se till att kontrollera att ni har anmält rätt konto för utbetalning hos Skatteverket. Pengarna som utbetalas ska redovisas. De redovisas precis som övriga bidrag som inkommer till föreningen/stiftelsen. 

 

För ytterligare frågor går det bra att höra av sig till info@scouterna.se