För att registrera uppföljningssamtal på en utbildare så behöver du hitta utbildaren som ett del av ett kursteam på en genomförd kurs. Gör så här:


1. Gå till den aktuella utbildningsgruppen i Scoutnet2. Välj utbildare i listan enligt ett av alternativen nedan:

a) Om utbildaren ligger på listan över Distriktsfunktionärer eller enbart är aktiva i en utbildning just nu, klicka på block & pennan ute i vänster kolumn.

b) Om utbildaren är aktiv i flera utbildningar ( se exemplet nedan med Charlotta Arnesson), klicka på ett av numren som motsvarar en av kurserna. Du kommer då till kurssidan och behöver nu gå till fliken "Arrangemangsteam" och klicka på pennan/blocket till vänster om utbildarens namn.


 

3. Nu är du inne på utbildarens profil och kan du trycka på Registrera uppföljningssamtal.


4. Skriv in datumet för genomfört Uppföljningssamtl och spara.
Obs! Om ackrediteringen varit vilande så tar det några timmar innan den blir aktiv igen. Detta eftersom synken kring detta i Scoutnet enbart görs 1 ggr/dygn.

Just nu är denna process llite onödigt krånglig och omständig. En enklare metod är "beställd" och skall utvecklas i Socutnet.