Samtliga svenska IST och CMT kommer att bo samlat i en del av Staff HUB. Vi kommer att bli tilldelade ett antal områden som går att jämställa med en by. Byarna är avdelade med gångvägar, diken och brandskyddsområden. I varje by kommer vi att kunna ha en viss mängd tält.  

 

Den koreanska jamboreeorganisationen lånar ut tält att sova i. Dessa fördelas med ett tält per två IST. Vi bedömer däremot att vi kan slå upp fler än 20 tält i respektive by. Därför är det möjligt för de som vill att ta med eget tält. Det frigör plats i de tilldelade tälten och några kan då sova själva i ett tält. 

 

För att kunna ge jamboreeorganisationen en ungefärlig layout över Sweden Town och fördela ut oss i tälten behöver vi ha information från dig. Fyll i följande formulär: 

https://forms.office.com/e/yWe0ZgCX33  


Fyll i senast 25 juni så kan vi förse lägerorganisationen med information i rätt tid.