När vi åker på jamboree kommer vi att ha några märken på scoutskjortan som du inte haft förr. Så var ska dom sitta? 

På din vänstra ärm har du som vanligt ditt kårnamn. Det här märket behöver du be att få från din scoutkår. Under kårnamnet ska det svenska kontingentmärket sitta. Direkt under detta sätter du ditt avdelningsmärke, eller motsvarande märke om du åker som IST:are eller CMT. 


På din högra ärm sitter först ringen med det svenska märket, EU-märket under och WOSM- eller WAGGGS i mitten. Därunder ska sedan lägermärket sitta. Det här märket får du först när du kommer till Sydkorea. Under lägermärket sätter du det svenska tältmärket. Lägermärket och det svenska tältmärket är ungefär lika stora, så spara lite utrymme så att alla märken får plats.


En mer utförlig märkesguide hittar du också på Scouternas hemsida.