Alla som åker som en del av den svenska kontingenten ska ha med utskrivet försäkringskort. Detta gäller deltagare, ledare, IST med och utan kontingentresa samt kontingentledningen (CMT).


Du finner mall för försäkringskort här: Svedea försäkringskort


För deltagare kan det vara bra att stämma av med sina ledare, om ev samordning av försäkringskort.För de med mellanlandning i Europa kan det vara bra att ha med ett EU-kort från Försäkringskassan.


För IST utan kontingentresa rekommenderas även att du tar med försäkringspapper från egen försäkring. Reseförsäkringen börjar gälla från det att arrangemanget börjar, för IST utan kontingentresa börjar reseförsäkringen att gälla i samband med IST-samlingen i Wonkwang innan lägret och upphör att gälla när du kliver på bussen efter lägervistelsen. Därav rekommendationen att ha med försäkringsintyg från egen försäkring för IST utan kontingentresa.


Vill du läsa mer om försäkringen, se Är jag försäkrad under resan?