Ta med sköna skor, lägerområdet är gigantiskt.


På jamboreen kommer vi vara nära 5000 personer/kvadratkilometer och Tokyo, som är en av världens mest tätbefolkade städer, har 4700. Trots att vi bor tätt så kommer lägerområdet vara STORT och vi kommer behöva gå mycket. Men hur stort är det egentligen? 

Mattias Lindblad, som kommer att åka på jamboreen som funktionär (ISTare), har gjort en webbapp där du enkelt kan jämföra lägerområdet med andra platser i världen – till exempel där du bor. Testa själva! https://matli.net/jamboree/