Ni har tidigare redovisat närvaro av era scouter på förträff 1. Det är nu dags att redovisa närvaro för förträff 2. Detta behöver vara gjort senast sista augusti 2023 för att Scouternas folkhögskola ska kunna söka bidrag för förträffarna. En mall för närvaro finns på ledarsidan på hemsidan, eller ladda ner den direkt här. Filen heter Mall rapportera närvaro. Ladda ner filen och fyll i för förträff 2, och lägg sedan dokumentet i er avdelnings teamskanal. Tänk på att följa mallen och fylla i allt markerat som obligatoriskt. Det finns instruktioner om detta i filen.  


Personer som deltagit under minst hälften av kurstiden ska markeras som närvarande. Det innebär att personer som missat enstaka pass eller som sovit hemma ändå ska markeras med närvaro. Vid frågor kontakta ert supportpar.