I juli har det varit två informationskvällar för avdelningsledare via Teams. Materialet som visades finner du här:


https://www.scouterna.se/wsj23-sydkorea/ledare-wsj23/   (scrolla neråt och se under rubriken Mer material).


Den 4 juli, information från CMT med Program- och rundresefokus. Här delades information om hur upplevelsedagarna är planerade och vad som är bra att tänka på.  


Den 5 juli, information från CMT med Admin-fokus. På mötet togs följande upp:  

-    budget för inköp som planeras att göras under resan  

-    hantering av kontanter  

-    den administrativa delen av ett försäkringsärende  

-    hantering vid borttappat pass