Till dig som är ledare, IST eller CMT har lösenordet till jamboreeappen (samma som lägerorganisationens portal)  kommit via mejl, i dagarna runt 20 maj. Deltagarnas lösenord har delats via teams i avdelningens kanal med rubrik "patruller_avd SE-avd.nr". Deltagarna har fått sina lösenord från sina  ledare.