Utdrag från polisens belastningsregister är en del i att skapa en trygg och säker miljö för barn och ungdomar. Nu går det att få registerutdraget till sin digitala brevlåda. Utdraget kan sedan kontrolleras via polisens kontrolltjänst.

 

Digitala utdrag ökar tillgängligheten 

Tidigare har man enbart kunnat få registerutdrag på papper hem i brevlådan. Nu är det möjligt att få de flesta typer av utdrag men inte alla, som digital post till sin digitala brevlåda. Något som ökar tillgängligheten eftersom utdraget då finns några knapptryck bort och det kan enkelt visas upp eller skickas vidare via e-post samt återanvändas.
OBS! Om du tar emot ett digital registerutdrag så ska det tas bort efter du har registrerat det i Scoutnet.

 

Äktheten kan kontrolleras via polisen.se  

På polisen.se finns det en kontrolltjänst där man som arbetsgivare, förening etc. kan kontrollera att ett digitalt registerutdrag är äkta och har utfärdats av polisen. Man matar in uppgifter från registerutdraget och får svar direkt om det är ett korrekt utdrag utfärdat av Polismyndigheten.

 

Det går även att spara ned resultatet. Något som arbetsgivare för HVB-hem och LSS-verksamheter ska göra, men som övriga verksamheter inte ska göra.

 

Läs mer om gjorda förbättringar på polisen.se:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/digitalt-registerutdrag/