2024 är avgiften till Scouterna 180 kronor per helår, inklusive försäkring och tidning.
Avgiften per termin blir 90 kronor, avgifter för eventuell samverkansorganisation, distrikt och kår tillkommer.
Alla avgifter syns i Scoutnet.
Scouter under åtta år som är registrerade i en familjescoutavdelning har en rabatt á 45 kr/termin på avgiften.
En del distrikt ger också rabatter till familjescouter.


Datum för fakturering 2024

Vårens medlemsavgifter skickas följande datum:

15 januari: Påminnelser från höstterminens fakturor.

1 februari: Alla aktiva medlemmar i Scoutnet.

1 mars: Nya medlemmar.
15 mars: Påminnelser.
2 april: Nya medlemmar.
15 april: Påminnelser.
2 maj: Nya medlemmar. OBS! Sista ordinarie fakturering för vårterminen.
15 maj: Påminnelser.
17 juni: Påminnelser.
Kåren måste se över sina avgifter innan den 31 januari.

Höstens medlemsavgifter skickas iväg följande datum:

2 september: Alla aktiva medlemmar i Scoutnet.

1 oktober: Nya medlemmar.
15 oktober: Påminnelser.
1 november: Nya medlemmar.
15 november: Påminnelser.
2 december: Nya medlemmar. OBS! Sista ordinarie fakturering för höstterminen.
16 december: Påminnelser.
15 januari 2025: Påminnelser.
Kåren måste se över sina avgifter innan den 31 augusti.


Det går att lägga in en egen text på fakturan.
Glöm inte att uppdatera texten om ni har använt er av den funktionen tidigare.


Påminnelser

Alla förfallna fakturor blir påminda minst en gång.
Påminnelserna skickas i mitten av månaden.


Datum för kårfakturering 2024

28 februari: Sista dagen för att avregistrera obetalda medlemmar för hösten 2023.
1 mars: Kåren debiteras obetalda medlemmar/subventionerade medlemmar för hösten 2023.


30 september: Sista dagen för att avregistrera obetalda medlemmar för våren 2024.
1 otkober: Kåren debiteras obetalda medlemmar/subventionerade medlemmar för våren 2024.E-faktura

Man kan få sin medlemsavgift som e-faktura! Anmälan gör var och en på sin Internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man kan hitta i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn. Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar.

Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick vilket vi sparar pengar på samt gör en insats för miljön!


Kivra

De medlemmar som är anslutna till Kivra får nu sin medlemsavi den vägen. 


E-postfaktura

Från och med hösten 2020 så är standardvalet e-postavisering för medlemsavgifterna för de som inte har valt e-faktura eller Kivra.

Läs mer om hur du väljer faktureringsmetod här.