För dig som har en site utan ScoutID-koppling kommer vi slå på MFA under januari 2024, eller multifaktorautentisering som det kallas. Detta gör att du kommer behöva gå igenom ett extra steg när du loggar in, antingen via en mobilapp (såsom Microsoft Authenticator som finns till både Android och Iphone) eller via ett mail som skickas ut.


Detta påverkar inte dig som använder ScoutID (Där du loggar in med dina scoutnetuppgifter). 


Hur går det till?


Efter du loggat in som vanligt, får du upp en ruta där det står att du behöver aktivera MFA för ditt konto. Klicka dig vidare, och se till att du har valfri MFA app redo på din telefon (vi rekommenderar Microsoft Autenticator). Du scannar den QR kod som visas med hjälp av appen, och lägger därmed till sidan i appen.


Efter att du gått igenom alla steg kommer du behöva använda appen för att få en engångkod varje gång du loggar in till kårwebben.