För att kunna gå en eller flera av Scouternas webbkurser behöver du en inloggning till webbkursplattformen. 


- Scoutledare i en direktansluten scoutkår (med konto i Scoutnet)

Du har med största sannolikhet redan ett konto. Gå till: https://webbkurs.scouterna.se/ och klicka på 'Logga in med ScoutID'. Här anger du samma inloggningsuppgifter som till scoutnet för att logga in.


Läs mer och se vanliga frågor här >>


- Scoutledare i Nykterhetsrörelsens scoutförbund eller Equmenia:

Du behöver skapa ett konto för att få tillgång till webbkurserna. Genom att skapa ett nytt konto från inloggningssidan: https://webbkurs.scouterna.se/ och ange en kod får du tillgång till alla webbkurserna utan kostnad. Koden får du av ditt kansli eller genom att mejla oss på: webbkurs@scouterna.se 


Läs mer och se vanliga frågor här >>


- Annan organisation med köpt tillgång

Antingen har din organisation redan skapat ett konto till dig, eller så kan du behöva registrera dig själv först. Är du osäker så kan du höra av dig till oss på: webbkurs.scouterna.se för hjälp. 


Läs mer och se vanliga frågor här >>