Om du är scoutledare eller en scout över 14år i en direktansluten scoutkår eller SALT scout med konto i scoutnet har du med största sannolikhet redan ett konto i webbkursplattformen. Gå till: https://webbkurs.scouterna.se/ och klicka på Scoutledare, och sedan 'Logga in med ScoutID'. Här anger du samma inloggningsuppgifter som till scoutnet för att logga in.


Vanliga frågor: 


Vad har jag för inloggningsuppgifter?

Du kan använda samma inloggningsuppgifter som till medlemsregistret Scoutnet. Det vill säga e-postadress, personnummer eller medlemsnummer som användarnamn samt samma lösenord. Vid behov kan du på inloggninssidan återställa lösenordet med hjälp av ditt användarnamn.


Jag får ett felmeddelande om att jag inte har något konto?

Det vanligaste problemet är att du delar samma primära e-postadress som en annan medlem i Scoutnet. Om du har möjlighet så korrigera detta, så bör ditt konto på webbkursplattformen skapas och fungera inom ett par timmar. Om inte så mejla oss på: webbkurs@scouterna.se


Jag har loggat in, men kan inte se några kurser eller behöver betala för kurserna?

Du har troligtvis råkat skapa ett nytt konto. Mejla oss på: webbkurs.scouterna.se så löser vi detta.