Vad kul att just ni funderar på att använda er utav någon av Scouternas webbkurser! Vi erbjuder idag ett par av våra internt utvecklade ledarskapskurser till andra organisationer, företag och föreningar.


Oavsett om ni vill köpa tillgång till kursen för fem personer eller femhundra personer så kan vi erbjuda en lösning som passar just er. Läs mer under Registrering nedan. 


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Våra webbkurser

Idag erbjuder vi framförallt två olika webbkurser som båda riktar sig emot ungdomsledare och vuxna som jobbar mot barn och unga. 

Detta är Trygga Möten, en webbkurs som handlar om hur du som ledare kan skapa tryggare och säkrare möten för barn och unga, samt Anpassat Ledarskap som handlar om hur man kan anpassa sitt ledarskap och sin planering så att det funkar bättre för barn och unga med till exempel ADHD eller autism.


Läs mer om webbkurserna här:

Trygga Möten: scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/webbutbildningar/trygga-moten/

Anpassat Ledarskap: scouternasfolkhogskola.se/kurser-utbildningar/webbutbildningar/anpassat-ledarskap/Priser:

Vi har ett standardpris för alla våra webbkurser som antingen är 350kr exkl moms för företag respektive 250kr exkl moms för ideella organisationer och föreningar.


Vid ett köp ingår åtkomst till en webbkurs under ett års tid (365 dagar) för en person. Du kan logga in samt genomföra flera gånger under perioden. Via överenskommelse kan åtkomstiden vara längre eller kortare. Betalning

Betalning sker via faktura efter överenskommelse. Alla köp och betalningar hanteras av Scouternas Utbildningsbolag AB.Registrering

Manuell registrering via lista.

Vid mindre volymer är det vanligaste tillvägagångssättet att vi registrerar de personer hos er som ska få tillgång till webbkursen. Detta görs genom att ni skickar en lista till oss innehållandes namn samt e-postadress. Detta skapar minst administration för er del, och behöver ni komplettera eller ändra någon uppgift är det bara att återkomma. 

Vi kommer överens om vi skickar ut inloggningsinformationen, eller om ni vill sköta all kontakt med era användare själva.


Fakturering sker oftast i samband med att vi registrerar era användare, men vi kan också komma överens om att exempelvis fakturera löpande eller efter en viss tid.


Självregistrering via formulär.

Detta passar er om ni löpande vill registrera flera personer till en webbkurs. Ni får då tillgång till ett webbformulär och en kod, där ni kan logga in och skapa upp nya användare själva. Användaren får efter registreringen ett mejl från systemet med inloggningsinformation. Detta gör även att ni inom er organisation kan ha flera personer som har möjligheten att registrera nya användare.


Vi kommer överens om hur faktureringen av dessa användare ska ske, och anpassar oss efter vad som fungerar bäst för er. Det vanligaste är att vi i efterhand fakturerar er för de användare som ni har registrerat, antingen årligen eller varje kvartal.Konton, avslut och radering

Alla konton är personliga. Efter köp har användaren vanligen tillgång till kursen under ett års tid om inget annat avtalats. Efter att åtkomsten till en kurs tagit slut försvinner åtkomsten till kursen automatiskt från användaren. Kontot finns kvar en kort tid efter det men kommer att permanent raderas inom ett par månader, och alla personuppgifter kopplade till användaren kommer att tas bort. Detta betyder att vi inte har möjlighet att plocka fram intyg eller tidigare genomföranden efter att användare har tagits bort. 


Om du skickar över listor för registrering till oss så sparar vi ner dessa vid registreringstillfället. Detta är dock tillfälligt, och inget som sparas på vår sida utöver de uppgifter som då finns registrerade i webbkursplattformen. Vid behov, exempelvis vid avtalad långsiktig uppföljning eller andra specialfall, sparar vi era användares personuppgifter i form av namn och e-postadress under hela avtalstiden eller längre.


Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här: https://www.scouterna.se/personuppgiftsbehandling/