Om din kår har olika avgifter för olika åldersgrupper kan ni använda regler  för att automatiskt sätta rätt avgift till rätt medlem.  

Medlemsavgifterna ställer ni in på Kårens sida i Scoutnet under fliken Ekonomi och undermenyn Avgifter.

Avgifterna är möjliga att redigera i januari och i juli-augusti.


Ni kan också sätta upp till nio olika kåravgifter för olika medlemmar manuellt, den möjligheten påverkas inte om ni använder regler för att sätta avgifter.
För att sätta upp en regel börjar ni med att skapa en standardavgift - i det här exemplet Lokal avgift A. Om ni redan har en avgift inlagd som ni vill använda som standard går det bra att använda den.


För att skapa regler fyller ni i formuläret längst ner på sidan. Välj vilken avgift som ska påverkas av reglerna (standardavgiften ni skapat eller valt). Bara de medlemmar som tilldelats den här avgiften i medlemsregistret kommer att påverkas av reglerna. Välj sedan vilken avdelningstyp och ålder som ska få en specifik avgift. Exempelvis kan alla familjescouter få en kåravgift, alla medlemmar som är över 18 en annan, och alla övriga medlemmar tilldelas standardavgiften.


Ni kan skapa flera avgiftsregler kopplade till samma Lokal avgift, och ordna dem. Den första avgiften som matchar en medlem är den avgift medlemmen får.


Individuella undantag

Det går utmärkt att använda regler för att sätta "normalavgiften" för medlemmar i olika åldrar eller åldersgrupper, och sedan använda lokala avgifter för att sätta särskilda avgifter för vissa individer som t.ex. får avgiften subventionerad av kåren eller väljer att vara stödmedlemmar med högre avgift.


Flera avgiftsserier

Det går att lägga till automationsregler till flera lokala avgifter. I så fall skapas olika "avgiftsserier" som manuellt kan ges till olika medlemmar. Det här kan vara användbart om kåren har olika avgifter för sjö- och landverksamhet eller för medlemmar på olika orter, men också vill ha olika avgifter baserat på ålder. 


För att det här ska fungera behöver ni skapa regler kopplade till flera olika lokala avgifter, och sedan se till att varje medlem får rätt lokal avgift.

Avgift till Scouterna, samverkansorganisation, och distrikt

Medlemsavgiften till Scouterna, samverkansorganisationer, och distrikt kan också variera baserat på motsvarande regler. I fältet "beräknad summa" i Scoutnet beräknas avgiften för varje regel baserat på standardavgiften för dessa organisationer. Den faktiska avgiften kan alltså skilja sig från den beräknade, om en annan organisation skapat en avgiftsregel som matchar medlemmen.


Exempel
I exemplet ovan kommer alla medlemmar med Lokal avgift B - D att få den tilldelade avgiften (-133, 5, eller 250 kr). Medlemmar med Lokal avgift A kommer att få en kåravgift som beror på deras ålder och avdelningstillhörighet:


  1. Alla i en avdelning av typen familjescouter får avgiften 5 kronor, oavsett ålder.
  2. Alla i en avdelning av typen äventyrarscouter mellan 12 och 14 år (fr.o.m. 12 t.o.m. 14) får avgiften 100.
  3. Alla i en avdelning av typen spårarscouer mellan 7 och 11 år får avgiften 10 kr.
  4. Alla medlemmar över 18 år, oavsett avdelning, får avgiften 0 kr om de inte är med i en familjescout-avdelning och redan har tilldelats en avgift.
  5. Alla andra medlemmar får avgiften 500 kr.