Guider för medlemsregistrerare

Här kan du hitta kortfattad information om hur du använder de funktioner i vårt medlemsregister som brukar användas mest. Alla funktioner i Scoutnet är anpassade för vilka roller man har och alla funktioner är därmed antagligen inte synliga för dig i scoutnet. Till exempel kan den ansvarige ledaren på en avdelning ändra medlemsuppgifter på dennes scouter medans de övriga ledarna endast kan se en del uppgifter.

Aktivera självregistreringsformulär för nya medlemmar
Innan ni börjar Innan ni aktiverar formuläret i Scoutnet och börjar ta in registreringar är det några saker kåren behöver ta ställning till. Vilka rutine...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:07 E.M.
Ändra avdelningsstatus för en medlem
Sök efter personen i sökrutan uppe till höger. Under ”Godkända medlemskap”, tryck på ”Alternativ” längst till höger om kårnamn och sedan på ”Redigera ...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:05 E.M.
Ändra kårens medlemsavgifter
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Ekonomi”. Tryck på ”Avgifter”. Du kan på denna sidan uppdatera den Lokala avgifte...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:05 E.M.
Ändra medlemsavgift för en medlem
Sök efter personen i sökrutan uppe till höger. Under ”Godkända medlemskap”, tryck på ”Alternativ” längst till höger om kårnamn och sedan på ”Redigera kårm...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:05 E.M.
Avregistrera en medlem
Sök efter personen i sökrutan uppe till höger. Under ”Godkända medlemskap”, tryck på ”Alternativ” längst till höger om kårnamn och sedan på ”Avregistrera ...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:07 E.M.
E-postlistor
E-postlistor kan hittas under kårnamn/Kommunikation/Maillistor. Information om hur e-postlistorna fungerar kan hittas i manualen.
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:07 E.M.
Flytta medlem till väntelistan
Om en medlem inte ska vara medlem just nu men vill bli det i framtiden så kan ni flytta tillbaka medlemmen till väntelistan. Det kan handla om ni har regist...
Fre, 29 jan., 2021 vid 4:56 E.M.
Hantera medlemmar
En beskrivande film kan ses här: https://vimeo.com/119222237 
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:07 E.M.
Lägg till en kårfunktionärsroll på en medlem
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Funktionärer”. Tryck på plustecknet. Skriv in namnet på den medlemmen du vill lä...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:07 E.M.
Lägga till egen fakturatext
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Ekonomi”. Tryck på ”Fakturering”. Du kan på denna sidan uppdatera fakturatexten f...
Mån, 16 mar., 2020 vid 5:06 E.M.