Guider för medlemsregistrerare

Här kan du hitta kortfattad information om hur du använder de funktioner i vårt medlemsregister som brukar användas mest. Alla funktioner i Scoutnet är anpassade för vilka roller man har och alla funktioner är därmed antagligen inte synliga för dig i scoutnet. Till exempel kan den ansvarige ledaren på en avdelning ändra medlemsuppgifter på dennes scouter medans de övriga ledarna endast kan se en del uppgifter.

Aktivera självregistreringsformulär för nya medlemmar
Innan ni börjar Innan ni aktiverar formuläret i Scoutnet och börjar ta in registreringar är det några saker kåren behöver ta ställning till. Vilka rutine...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:07 PM
Ändra avdelningsstatus för en medlem
Sök efter personen i sökrutan uppe till höger. Under ”Godkända medlemskap”, tryck på ”Alternativ” längst till höger om kårnamn och sedan på ”Redigera ...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:05 PM
Ändra kårens medlemsavgifter
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Ekonomi”. Tryck på ”Avgifter”. Du kan på denna sidan uppdatera den Lokala avgifte...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:05 PM
Ändra medlemsavgift för en medlem
Sök efter personen i sökrutan uppe till höger. Under ”Godkända medlemskap”, tryck på ”Alternativ” längst till höger om kårnamn och sedan på ”Redigera kårm...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:05 PM
Avregistrera en medlem
Sök efter personen i sökrutan uppe till höger. Under ”Godkända medlemskap”, tryck på ”Alternativ” längst till höger om kårnamn och sedan på ”Avregistrera ...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:07 PM
E-postlistor
E-postlistor kan hittas under kårnamn/Kommunikation/Maillistor. Information om hur e-postlistorna fungerar kan hittas i manualen.
Mån, 16 mar., 2020 at 5:07 PM
Hantera medlemmar
En beskrivande film kan ses här: https://vimeo.com/119222237 
Mån, 16 mar., 2020 at 5:07 PM
Lägg till en kårfunktionärsroll på en medlem
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Funktionärer”. Tryck på plustecknet. Skriv in namnet på den medlemmen du vill lä...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:07 PM
Lägga till egen fakturatext
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Ekonomi”. Tryck på ”Fakturering”. Du kan på denna sidan uppdatera fakturatexten f...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:06 PM
Lägga till en ny medlem
Tryck på ditt kårnamn under rubriken ”Godkända medlemskap”. Tryck på ”Medlemmar”. Tryck på plustecknet  som finns till vänster  på sidan. Tryck på ”Ska...
Mån, 16 mar., 2020 at 5:06 PM