När du klickar på Min profil hamnar du på huvudsidan för dina profilsidor. Denna sida hanterar all medlemsinformation, inklusive kontaktuppgifter till sig själv och till anhöriga.

Klickbart på dessa sidor

Tabell med gul blyertspenna: redigera

Tabell med plustecken i grön cirkel: lägg till

Soptunna: ta bort

Alternativ-knappar: meny för olika alternativ

De olika fälten på profilsidan

Medlemsuppgifter

Då det ibland kan bli mycket kontaktuppgifter för en medlem som visas har vi gjort som så att ni direkt kan se en medlems e-postadress, mobiltelefonnummer och hemtelefonnummer. Den e-postadress som visas är medlemmens primära e-post som används vid inloggning och den adress som används när man skapar e-postlistor. Klickar ni på länken ”Visa/dölj detaljer” fälls ett fält med mer kontaktuppgifter ut.

Godkända medlemskap

Detta är samma fält som på startsidan. Här ser ni dock lite mer information såsom avdelningar ni är medlem i, roller du har och när du blev medlem i en viss kår.

Lägg till och redigera medlemsdata

Du kommer till vyn för att redigera all medlemsdata utom adresser, via den orangea knappen ”Alternativ” uppe i högra hörnet.

I den här redigeringsvyn kan du lägga till och ändra personlig information. Kontaktuppgifterna till höger går att öronmärka med vem kontaktinformationen tillhör. Lösenordet måste bestå av minst 7 tecken varav 1 siffra. Om du har behörighet att ändra andra medlemmars lösenord är det bara på dig själv du måste ange nuvarande lösenord.

Lägg till adress

Klicka på den orangea knappen ”Alternativ” och välj Lägg till adress. Det går att lägga till flera adresser. Välj en lämplig rubrik för adressen, som exempelvis bostadsadress, faktureringsadress eller annat. Om det är en tillfällig adress kan du lägga in datum för denna period. Spara genom att klicka på knappen Spara. Tillvalet Primär anger vilken adress som skall gälla över de andra adresserna. Tänk på att radera den gamla adressen när du lägger till en ny så att medlemsregistret bara innehåller aktuell information.

Den fullständiga prioriteringsordningen av adresser sker enligt följande vid fakturering:

 1. Tillfällig adress (om datumet är inom angivet intervall)
 2. Primär Faktura-adress
 3. Faktura-adress
 4. Primär Postadress
 5. Postadress
 6. Primär Hemadress
 7. Hemadress

Vid uttagande av medlemslistor gäller följande prioriteringsordning:

 1. Tillfällig adress (om datumet är inom angivet intervall)
 2. Primär Postadress
 3. Postadress
 4. Primär Hemadress
 5. Hemadress
 6. Primär Faktura-adress
 7. Faktura-adress

Redigera adress

Du redigerar en adress genom att klicka på ikonen Tabell med penna till höger om den adress du vill ändra, redigeringsvyn ser ut som bilden ovan.

Registrering av befintliga medlemmar

Medlemmar som redan finns registerade i Scoutnet går inte att nyregistrera. Kåren kan inte heller registrera dessa som medlemmar i kåren, utan Scouternas kansli måste hjälpa till med detta. Skicka ett e-postmeddelande till scoutnet@scouterna.se.