Manual

Den här manualen är uppdelad efter huvudområden. Inom varje huvudområde finns underflikar som exempelvis Medlemskap och Fakturor på Mina sidor. Alla sidor i hela systemet skall påminna om varandra – ha liknande struktur. Det betyder exempelvis att kårens sida, avdelningarnas sidor och patrullernas sidor har ett liknande utseende.

Arrangemang
Huvudfliken Arrangemang innehåller alla arrangemang. Arrangemangsmodulen i Scoutnet har tagits fram för Scouternas och Scouternas folkhögskolas arrangemang...
Tors, 1 Okt, 2020 vid 3:19 E.M.
Behörigheter
Behörigheter redigeras via länk på medlemmens sida, eller via kårens sida. Se tillvägagångssätt på Redigera medlemskap. Tilldela och redigera behörighet ...
Ons, 18 mar., 2020 vid 5:15 E.M.
Behörigheter: Avdelningsroller
Avdelningsroller Avdelningsledare Redigera information om avdelning Redigera patruller Se och hantera avdelning-, patrullnivå Se Ekonomi Se och ha...
Tis, 8 sep., 2020 vid 2:24 E.M.
Behörigheter: Kårfunktionärer
Kårfunktionärer Anställd scoutkåren Redigera information om kår Redigera patruller Hantera roller Se och hantera kår-, avdelning-, patrullnivå Se oc...
Fre, 26 mar., 2021 vid 4:33 E.M.
Behörigheter: Kårstyrelse
Kårordförande Redigera information om kår Redigera patruller Hantera primärt avdelningsmedlemskap Hantera roller Se och hantera kår-, avdelning-, patr...
Tis, 17 mar., 2020 vid 6:25 E.M.
Behörigheter: Patrullroller
Patrulledare Redigera information om patrull Hantera medlemmar Se extra och privilegierad användarinfo Hantera ”Egna Listor” e-postlistor Visa Statsbi...
Tis, 17 mar., 2020 vid 6:25 E.M.
Filmer
Här har vi samlat ett antal filmer där vi visar hur man kan använda Scoutnet. Vill du att vi ska spela in en film om något speciell? Skicka då ett e-brev ti...
Tis, 17 mar., 2020 vid 6:54 E.M.
Inloggning
Inloggning till medlemssystemet hittar du på www.scoutnet.se För att logga in måste du först generera ett lösenord. Klicka på länken Har du glömt lösenord...
Ons, 18 mar., 2020 vid 4:04 E.M.
Kårens sida
Du kan nå din kårs sida på flera olika sätt. Förutom att klicka dig fram under huvudfliken Organisation, kan du hitta din kår genom att klicka på din kårs n...
Ons, 18 mar., 2020 vid 4:09 E.M.
Kårens sida: Underfliken Arkiv
Under Arkiv så kan ni spara Kårens viktiga dokument som t ex protokoll från kårstämman, styrelsemötet, ledarmöten etc. Det är inte tänkt för att spara bild...
Tors, 13 Okt, 2022 vid 4:56 E.M.