För att redigera medlemskap/roll klickar du på knappen ”Alternativ” bredvid kårens eller distriktets namn och väljer i menyn som kommer fram vilket medlemskap du vill redigera.

Nedan är ett exempel på sidan där du kan redigera medlemskap på både avdelning och kår:

Som du ser på bilden här ovan kan man på den här sidan redigera den aktuella medlemmens behörigheter kopplade till funktioner (roller), redigera medlemmens avdelning/-ar, avsluta en medlems medlemskap via knappen Avregistrera, samt redigera vilken kåravgiftsgrupp som den här medlemmen tillhör.

Redigera funktioner för den valda medlemmen

Överst på sidan ser du två olika redigeringsvyer för funktionsstyrda (roller) behörigheter på både kårnivå samt avdelningsnivå. Det är funktionen (rollen) som styr vilken behörighet medlemmen får.

Redigera patrull för den valda medlemmen

Under funktionsvyerna kan du redigera patrulltillhörighet.

Redigera avdelning för den valda medlemmen

Här kan du lägga till och ta bort avdelningar för aktuell medlem. Knappen Avregistrera leder alltså inte till att medlemskapet avregistreras helt, utan endast för vald avdelning. Avsluta medlemskapet helt gör du via nästa knapp.

Du kan även redigera avdelning och patruller på Kårens sida på underfliken Medlemmar och sen Hantera medlemmar, vilket är att rekommendera om du ska ändra avdelning och/eller patrull för flera medlemmar samtidigt.

Redigera kårmedlemskap för den valda medlemmen

Här kan du avregistrera medlemmen från kåren. Det gör du genom att klicka på knappen Avregistrera under rubriken Redigera kår medlemskap. Du kan även avregistrera medlemmar på Kårens sida på underfliken Medlemmar och sen Hantera medlemmar, vilket är att rekommendera om du ska avregistrera flera medlemmar samtidigt.