Här visas medlemmens fakturor i pdf-format till höger. Här kan du eller medlemmen välja att skriva ut en kopia på medlemsavgiften eller se om medlemmen betalat sin avgift. Scouternas kansli läser in nya betalningar dagligen. Det tar upp till fem bankdagar från dess att betalningen är gjord till att det syns i Scoutnet.