Du kan nå din kårs sida på flera olika sätt. Förutom att klicka dig fram under huvudfliken Organisation, kan du hitta din kår genom att klicka på din kårs namn under fliken Mina kårer på Min sida, eller genom att söka din kår i sökfunktionen.


Klickbara ikoner på kårens sida

 Alternativ-knapp: meny för olika alternativ.


 Plustecken i grön cirkel med eller utan tabell bakom: lägg till.


 Figur med penna: redigera medlemmens profil.


 Figur med plustecken: bevilja den här personen medlemskap.


 Figur med förbudstecken: avslå den här personen medlemskap.


 Figur med pil: sätt den här personen i väntelista.


 Tabell med penna: redigera.


 Soptunna: ta bort.


 Figur: person.