Under den här fliken finns all fakta om kåren samt vilka avdelningar som kåren har.

Lägg till och redigera kårfakta

Du kommer till redigera kårfakta genom att klicka på knappen Alternativ i det övre högra hörnet och väljer redigera information om en här kåren, då hamnar du på kårens redigeringssida. Här kan du lägga till eller ändra din kårs grunddata.


Lägg till adress

Klicka på ikonen Lägg till en ny adress för att lägga till en adress. Det går att lägga till flera adresser. Välj en lämplig rubrik för adressen, som exempelvis faktureringsadress eller annat. Om det är en tillfällig adress kan du lägga in datum för denna period. Spara genom att klicka på knappen Spara. Tillvalet Primär anger vilken adress som skall gälla över de andra adresserna. När du ändrar adress tänk på att ta bort den gamla så det är tydligt vilken adress som gäller.

Det kan vara en god idé att lägga till separata adresser som kårens postadress, fakturaadress samt kårlokalens adress. T.ex. kan man ange kårkassörens adress som kårens fakturaadress, lägg då till en c/o-rad med kassörens efternamn.


Redigera adress

Du redigerar en adress genom att klicka på ikonen Tabell med penna till höger om den adress du vill ändra.


Lägg till eller ändra kontaktuppgifter

Klicka på Alternativknappen och välj sen Redigera information.
Sen kan du antingen redigera en befintlig uppgift genom att klicka på ikonen Tabell med penna eller ta bort uppgiften med Papperskorgen. I textfältet så kan du lägga till en ny uppgift.


Avdelningar

Längre ned på sidan listas kårens avdelningar. För att skapa en avdelning klickar du på Grön cirkel med plustecken under Avdelningar. Lägg in önskad information och klicka på skapa avdelning. Om du klickar på en avdelning i listan kommer du till avdelningens sida. Här listas alla avdelningens patruller. Klickar du på en patrull kommer du till patrullens sida. Klicka på Rött kryss för att ta bort avdelning, vilket kommer upp först när du tagit bort alla medlemmar från avdelningen. När du klickat på en avdelning får du upp denna vy:

För att lägga till medlemmar i avdelningar går du till kårens sida, fliken Medlemmar och Hantera medlemmar.


Patruller

För att skapa en patrull går du först in på den avdelning som patrullen skall tillhöra. Klicka på Grön cirkel med plustecken för att skapa en ny patrull. Ange patrullens namn och om du vet vem som är ledare i patrullen, klicka sedan på Skapa patrull. Om du inte vet ledarens namn går detta att lägga till senare. Patrullen skall nu synas under Patruller på avdelningens sida. Klicka på namnet på patrullen för att gå in i patrullen. Du kan nu lägga till medlemmar i patrullen via patrullens sida eller lägga till flera medlemmar samtidigt via Medlemmar och Hantera medlemmar.