Webbkoppling

På en webbplats, till exempel kårens hemsida, finns det möjlighet att visa information från Scoutnet. Det går att visa information om vilka kårfunktionärer ni har, och vilka projekt ni har aktiva. Vill du aktivera denna funktion klickar du på knappen Tillåt. Det går att avaktivera funktionen igen genom att klicka på knappen Stäng av. Den knappen visas först efter att funktionen är aktiverad.

Ett API eller Application Programming Interface är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara. Informationen om gruppen och projekten skickas via en metod som heter JSON. JSON är ett sätt att märka information så att andra datasystem kan efterfråga och avläsa informationen.
Klickar du på knappen Regenerate key nollställs dina uppgifter och eventuella hemsidor som använder kopplingen slutar fungera.

Mejllistor

Genom att skapa olika filter kan du skapa grupper som du vill skicka e-post till. T.ex alla medlemmar över 18 år eller alla som sitter i styrelsen.

E-postlistor kan skapas på både avdelnings och kårnivå beroende på vad för slags lista du är ute efter. Det är medlemmens primära e-postadress som används som förhandsval, men det går även att inkludera alternativa e-postadresser från medlemsprofilen.

För att inkludera alternativa e-postadresser behöver du på respektive medlemsprofil, gå in på ”Ändra medlemsuppgifter” (under den gula knappen ”Alternativ”. Under rubriken Epostinställningar, kan du där kryssa i vilken/vilka alternativa e-postadresser du vill inkludera i mejllistorna.

Om du vill skapa en e-postlista hittar du funktionen under antingen Avdelningsnamn / Kommunikation / Mejllistor eller Kårnamn / Kommunikation / Mejllistor beroende på vilken slags lista du är ute efter. Avdelningslistor kan också skapas på kårnivå, men kan då eventuellt inte ändras av ledarna på den aktuella avdelningen då de eventuellt saknar behörighet för det beroende på vilka roller de har i kåren.

På denna sida kan du se två olika rubriker som heter Fördefinierade listoroch Egna listor. Fördefinerade listor är listor som andra i kåren kan se och som de kan ändra i medans Egna listor är sådan som är dolda för andra.

Om du vill redigera en redan existerande e-postlista trycker du på knappen Alternativ som syns till höger om varje lista. Du kan där välja om du vill redigera listan, lägga till fler regler, ladda ner en lista över personerna i listan eller ta bort hela listan om du vill.

Knappen Sänd email precis till vänster om Alternativ syns endast om listan är aktiv.

Om du vill Skapa en ny e-postlista trycker du på den gröna knappen längst ner till höger där det står Skapa ny lista för kårnamn. Du kommer nu till en ny sida där du kan fylla i lite information om listan. Skillnaden mellan en fast lista och en dynamisk lista är att en fast lista aldrig kommer ändras och en dynamisk kommer automatiskt uppdatera sig enligt de regler du har ställt in för listan.

Tryck nu på Spara e-postlistans detaljer.

En e-postlista kan bistå av flera regler som tillsammans bildar e-postlistan. Du ska nu på denna sida skapa din första regel. Som exempel ska vi nu skapa en ganska avancerad lista som består av alla Ledare, Utmanare, Rover och Kårfunktionärer i kåren. Vi vill också att alla medlemmar som har tilldelats Scouternas stora förtjänstmärke eller som är födda 1950 eller tidigare ska vara med på vår lista.

  • Vi skapar först en lista för alla ledare som vi namnger och ger en beskrivning. Vi väljer sedan först under filter för medlemskap / Alla medlemmar för aktuell nivå och nedåt. Vi väljer sedan under filter för roller / Alla med roller enligt nedan, och bockar sedan för de ledarroller vi vill ha med.

Tryck sedan på den gröna knappen Nästa steg till höger.

Du kan nu se alla personer som matchar den regeln du precis gjorde. Tryck nu på Acceptera.

Bocka nu i rutan E-postlistan är aktiv och sedan Spara e-postlistans detaljer för att aktivera e-postlistan. (I översiktsvyn för maillistorna kommer en aktiv lista ha en grön symbol bredvid sig. Om inaktiv en röd symbol.)

 

Tryck på Lägg till en regel för denna lista om du vill lägga till fler regler.

  • Om du nu vill lägga till en regel för Utmanare gör du det enklast genom att gå efter vilken avdelning som är en utmanaravdelning då det inte brukar ändras så ofta. Välj filter för medlemskap/Underliggande nivåer/Avdelning/Avdelningsnamn. Tryck sedan på Nästa stegoch på Acceptera.
  • Om du vill lägga till en regel för Rover gör du på samma sätt som för Utmanare.
  • Om du vill lägga till en regel för Kårfunktionärer gör du det genom att välja filter för roller/Urval på roller/Alla med roller enligt neda/Kår. Bocka sedan för de kårfunktionärsroller du vill ha med och sedan på Nästa steg och på Acceptera.
  • Om du vill lägga till en regel för alla som har tilldelats Scouternas stora förtjänstmärke väljer du Sök på övriga egenskaper/Utmärkelse/Utdelad/Scouternas stora förtjänstmärke och trycker sedan på Nästa steg och på Acceptera.
  • Om du vill lägga till en regel för alla medlemmar födda 1950 eller tidigare ska vara med väljer du filter för medlemsprofil/Födelsedatum och sedan anger startdatum för intervallet till något långt bak i tiden och 1950-12-31 som slutdatum.